Over het programma

Ons programma komt niet in de plaats van de al bestaande trainingen zoals KNM en het programma V-inburgering.  Femina geeft trainingen aan vrouwen die korte of langere tijd in AZC’s verblijven, met of (nog) zonder  verblijfsvergunning,

 

In onze trainingen lichten wij de vrouwen voor, waardoor vaak een ingang gevonden wordt om een open dialoog op gang te krijgen over vrouwenrechten, de positie en rol van de vrouw en moeder in Nederland, over veiligheid, integratievraagstukken en over je plichten.  We laten de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur.

 

In Holland staat een huis

De training In Holland staat een huis, voor alle vrouwen ongeacht verblijfsduur, bereidt in acht wekelijkse bijeenkomsten voor op een leven in Nederland.

 

Vrouwenkracht

De training Vrouwenkracht is een vervolg op de acht wekelijkse trainingen In Holland staat een huis. In de training Vrouwenkracht bespreken we thema’s die vrouwen sterker en zelfbewuster maken en praten we over hoe om te gaan met de stress en andere gevoelens in het AZC. Minimaal 1x per maand.

 

Bedoeld voor vrouwen met een verblijfsvergunning, maar wachtend op een huis en voor vrouwen die nog geen status hebben of geen kans hebben op een status.

 

Spreekuur

Tijdens de training komt het regelmatig voor dat vrouwen over hun problemen willen praten. Ze willen of kunnen door angst of schaamte daar niet tijdens de training over praten. Femina heeft daarom aan de training een Spreekuur gekoppeld. Het COA kan daar op verzoek gebruik van maken.

 

Voorlichting medewerkers

Voorafgaand aan de cursussen voor de vrouwen zijn 2-3 bijeenkomsten opgezet, speciaal voor de medewerkers van het COA. De onderwerpen die aan bod komen, zijn samengesteld in samenwerking met het COA.

Ons aanbod

Introductiebijeenkomst Dronten

Waarom Femina?
Ons aanbod
In Holland staat een huis
Vrouwenkracht
Voorlichting medewerkers

Kievitweg 3

9752 VM Haren

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies