Meerwaarde door unieke aanpak

De belangrijke meerwaarde van Femina is dat wij allemaal ervaringsdeskundigen zijn: voormalig vluchtelingenvrouwen die ooit zelf opgevangen zijn door het COA. Wij kennen de cultuur van de vrouwen, wij spreken de taal en we hebben het allemaal zelf ook meegemaakt. We laten de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur.

 

Veel vluchtelingenvrouwen vertonen om verschillende redenen in contact met COA-medewerkers vaak sociaal wenselijk gedrag. Het kan angst zijn hun asielprocedure in gevaar te brengen, maar ook schaamte of niet weten om te gaan met de directheid in de Nederlandse cultuur.

 

Veranderende situatie AZC’s

Sinds enige tijd is het aantal bewoners in AZC’s  weer toegenomen. Dat heeft verschillende oorzaken: toename instroom asielzoekers, minder (snelle) uitstroom, langere procedures bij het IND door meer complexe asielaanvragen.  Voor veel bewoners is de statuskans gering.

Mensen verblijven daardoor langer in het AZC en dat heeft gevolgen voor de bewoners, maar ook voor de COA-medewerkers.

 

Als asielzoekers lang in het AZC verblijven, ontwikkelen zij een eigen manier van (over)leven.

Ze zijn wanhopig, zien geen toekomst meer, hebben veel stress, waardoor ze soms agressief of depressief worden in afwachting van de beslissing van het IND.

De spanningen binnen het gezin, maar ook tussen bewoners binnen AZC-locaties nemen toe. De leefbaarheid en veiligheid van asielzoekers, maar ook van COA-medewerkers staat soms onder druk.

De vrouwen van Femina kennen uit eigen ervaring de onzekerheid, stress en wanhoop tijdens hun verblijf in het AZC. In de trainingen wordt vanuit het perspectief van de vrouwen gesproken over hoe met deze gevoelens om te gaan.

 

Niet alleen de rol van de COA-medewerker verandert, maar ook de relatie tussen COA-medewerker en de asielzoeker. Naarmate het verblijf langer duurt krijgt de medewerker ook een emotionele band. Die andere relatie kan de asielzoeker valse hoop geven. Voor de medewerker kan het daardoor zwaar zijn als hij de asielzoeker moet voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst.

Femina slaat met de training Vrouwenkracht een brug door de betreffende bewoners goed voor te bereiden op het maken van een nieuwe start in het land van herkomst.

Waarom Femina?
Waarom Femina?
Ons aanbod
In Holland staat een huis
Vrouwenkracht
Voorlichting medewerkers

Kievitweg 3

9752 VM Haren

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies