Stichting Femina is opgericht door en voor vrouwen, die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina maakt vrouwen bewust van hun rechten en plichten in Nederland. Daarbij gaan we ervan uit dat pleiten voor je eigen rechten, ook betekent dat je de rechten van de ander accepteert.

 

Pilot

Voor het COA heeft Femina een landelijke pilot verzorgd op meerdere COA-locaties door heel Nederland. In de pilot werd onderzocht of het programma van Femina een goede en wenselijke aanvulling zou zijn op al bestaande producten voor vrouwen, zoals het programma Wonen en Leven op een COA-locatie, de training KNM,

programma V-inburgering, weerbaarheidtrainingen en reguliere zorg op locatie.

Tevens werd onderzocht of er bij vrouwen op een COA-locatie behoefte is aan de aanpak van Femina. Het ging daarbij om het soort informatie en de werkvorm van de training.

 

De pilot was succesvol. Het programma en de aanpak is in de praktijk getest en effectief gebleken. Het COA onderschrijft de meerwaarde van Femina (ook voor vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn) en wil blijvend samenwerken met Femina.

COA – AZC

COA – AZC

Wij kennen de cultuur van de vrouwen, wij spreken de taal èn we hebben het allemaal zelf ook meegemaakt
Waarom Femina?
Ons aanbod
In Holland staat een huis
Vrouwenkracht
Voorlichting medewerkers

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies