Femina slaat een brug tussen de doelgroep (de vrouwen) en reguliere hulpverleners.

De meeste vrouwen zijn niet gewend om over hun problemen te praten, soms uit schaamte, maar ook omdat er veel taboeonderwerpen zijn in de verschillende culturen. Over psychische problemen wordt helemaal nooit gesproken, waardoor veel vrouwen psychosomatische klachten ontwikkelen.

Uit vele gesprekken en talloze praktijksituaties weten we dat er in de gezinnen van migranten en vluchtelingen sprake is van huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, huwelijkse achterlating en vrouwenbesnijdenis. Er zijn echter maar weinigen die écht zicht hebben op wat zich voordoet in de gesloten gemeenschappen.

 

Onze unieke aanpak leidt in de loop van de trainingen tot meer openheid en vertrouwen en dat heeft meestal tot gevolg dat de vrouwen hun problemen en zorgen voorzichtig (want de eer van de familie en de man staan op het spel) beginnen te delen met de trainers. Uiteindelijk ontstaat er tussen de vrouwen en Femina een vertrouwensband en vertellen de vrouwen (soms voor het eerst van hun leven) over dingen die zich ‘achter de voordeur’ afspelen.

 

Problemen in gezinnen kunnen daardoor vroeg gesignaleerd, opgelost of soms zelfs voorkomen worden. Daarmee heeft de aanpak van Femina niet alleen effect op de vrouwen, maar ook op hun gezinnen en verdere leefomgeving.

 

We halen de vrouwen en hun gezinnen over om hulpverlening te accepteren. De eerste stap daarbij is het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen in de cultuur waaruit de vrouwen komen. Zo voorkomen we dat hun problemen zich opstapelen en uitmonden in bijvoorbeeld radicalisering van hun kinderen. Cruciaal is enerzijds onze binding met de vrouwen die hulp vragen en anderzijds de gemeentes en organisaties die de hulp moeten organiseren.

Achter de voordeur
Weinigen hebben écht zicht op wat zich voordoet in de gesloten gemeenschappen

Schaamte en taboes maken het praten

over problemen moeilijk

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits