Waarom richt Femina zich in eerste instantie op vrouwen?

De vrouw heeft een voorbeeldfunctie binnen het gezin, iedere verandering begint bij haar. Als de vrouw niet participeert en integreert heeft dat invloed op het hele gezin.

Femina kan uit ervaring de constatering van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving bevestigen: vrouwen houden zich afzijdig, vereenzamen uiteindelijk en ontwikkelen vaak psychosomatische klachten. Maar niet alleen dat, Femina ziet de onmacht van een vrouw die zelf niet geïntegreerd is, de Nederlandse taal niet goed kent en niet deelneemt aan de samenleving, om haar kinderen op te voeden en voor te bereiden op een volwassen leven in de Nederlandse samenleving. Dit bepaalt in grote mate de kansen in de Nederlandse samenleving van het hele gezin: die zullen beperkt zijn en de familie zal veelal afhankelijk  blijven van sociale voorzieningen. De problematiek van schooluitval, criminaliteit en soms zelfs radicalisering bij jongens met een migratieachtergrond heeft vaak als oorzaak een moeder die niet geïntegreerd is. Ze heeft geen idee wat haar kinderen zoal doen en in welk milieu zij verkeren. Femina ziet dit keer op keer bevestigd tijdens de programma’s die worden uitgevoerd.

 

 

De vrouw: de spil in het gezin
Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits