andere foto

andere foto

Huiselijk geweld is een van de onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Vrouwen uit patriarchale culturen hebben onderdrukking en huiselijk geweld als hun lot aanvaard, omdat ze in hun land van herkomst groot risico liepen als ze zich zouden verzetten Met soms zeer ernstige gevolgen.

 

Zoals het KIS ook in haar rapport signaleert:

Vrouwen die niet participeren en integreren  lopen het risico om in isolement te verkeren. Indien er een partner is, is deze afhankelijkheid een gevaar voor de onderlinge machtsverhoudingen. We weten, helaas, dat deze zogenaamde ‘verborgen vrouwen’ ook een vergroot risico hebben om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

 

Femina zet zich praktisch (begeleiden naar hulpinstanties, ondersteunen en adviseren) in voor de vrouwen en richt zich op het voorkomen en bestrijden van relationeel- en eergerelateerd geweld en achterlating. Met name in de huiselijke sfeer, maar ook binnen familieverbanden. Relationeel- en eergerelateerd geweld doet zich voor in de vorm van fysiek, psychisch en seksueel geweld.

 

Onze partners, gemeentes, COA, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Sociale kaart, kunnen vrouwen doorverwijzen naar Femina. Wij steunen deze vrouwen actief, zo kunnen de vrouwen o.a. gebruik maken van ons Sociaal Spreekuur, waar ze door een vrouw met dezelfde achtergrond worden geholpen.

Huiselijk geweld

Sociaal Spreekuur

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits