Tijdens de trainingen nodigen wij maatschappelijke organisaties uit voor voorlichting aan de vrouwen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

We nodigen o.a. de politie uit. In veel van de landen waar de vrouwen vandaan komen is de politie je vijand, waardoor ze bang zijn voor de politie.  Hierdoor zullen ze in Nederland niet gauw de hulp inroepen van de politie.

In de bijeenkomsten van Femina kan de politie vertellen wat hun rol en functie is in de Nederlandse samenleving en ze kan bijvoorbeeld tips geven over de vraag: ‘Hoe kan ik mijn kinderen helpen om ervoor te zorgen dat ze niet in aanraking komen met de politie’.

 

We nodigen ook leerkrachten uit. Het onderwijs in de landen waar de meeste vluchtelingen vandaag komen, is anders georganiseerd dan in Nederland. Maar dat niet alleen, de verhouding tussen leerlingen en leerkrachten en leerkrachten en ouders verschilt sterk is.

De betrokkenheid van de vluchtelingenouders op het onderwijs van hun kinderen is ook heel anders.  Cultuurverschillen zijn vaak groot en daarmee liggen misverstanden en soms ook conflicten op de loer. De meeste ouders willen dat hun kind een goede toekomst tegemoet gaat in het nieuwe land, maar de verwachtingen zijn niet altijd realistisch.

In de bijeenkomsten van Femina praten we met de leerkrachten bijvoorbeeld over problemen op school en misverstanden tussen ouders en leerkrachten.

Maatschappelijke organisaties

Politie geeft voorlichting in Het Hogeland

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits