Doel van het traject is een brug te slaan tussen de Nederlandse samenleving en de cultuur van de vrouwen ten behoeve van hun participatie en integratie.

 

Wij streven met ons programma naar een hechte en langdurige relatie, omdat we uit eigen ervaring weten dat vrouwenrechten en integratie niet gerealiseerd kunnen worden door het geven van een eenmalige cursus of training of door het ondertekenen van een participatieverklaring, maar dat het een kwestie is van lange adem.

 

Een aantal onderdelen van ons aanbod zal wat betreft de onderwerpen niet zoveel verschillen van bestaande programma’s; de meerwaarde van Femina zit echter in de unieke aanpak  doordat ons gehele aanbod is ontwikkeld vanuit het perspectief van de buitenlandse vrouwen. Tijdens al onze activiteiten wordt Nederlands gesproken; er zijn tolken uit de doelgroep, die indien nodig, vertalen.

 

Wij zetten ervaringsdeskundigen in als trainers en alle onderwerpen benaderen vanuit het perspectief van de vrouwen. Wij weten wat er leeft onder de vrouwen en daardoor sluiten onze activiteiten goed aan bij belevingswereld van de deelnemers en dit vergroot het effect van de activiteit.

Ons aanbod

Vrouwen in Haren (Groningen)

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits