Voorlichting medewerkers sociale kaart

Femina  verzorgt een gratis workshop voor medewerkers (maximaal 20 personen) van de opdrachtgever. Doel van deze workshop is uitleg te geven over onze visie en werkwijze en de manier waarop medewerkers het meest effectief met de doelgroep kunnen omgaan.

 

Ervaring gemeente Het Hogeland met Femina

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond raakten in 2017 overtuigd van het belang om Femina in te zetten voor de participatie en Integratie van vrouwen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Op basis van evaluatie eind 2017 hebben deze gemeenten geconcludeerd dat de aanpak van Femina succesvol is.

(In 2019 zijn de BMWE-gemeenten heringedeeld naar de nieuwe gemeente Het Hogeland.)

 

Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond zijn niet gewend dat zij naar instanties kunnen stappen voor werk of een opleiding en voor vrijwilligerswerk of andere manieren van meedoen. En dikwijls zijn helemaal niet gewend dat zij zelf door instanties worden benaderd over hoe het met ze gaat of activiteiten buitenshuis, zoals werk of een opleiding of vrijwilligerswerk. Bij de BMWE-gemeenten heeft Femina dit gedaan met de gemeenten en vrouwen weten te bereiken en kunnen helpen.

 

In de BMWE-gemeenten hebben de gemeenten en Femina dit mede bereikt  met behulp van de Participatiewet. Hierdoor kon met vrouwen met of zonder uitkering en ook als er maar één kostwinner was, een plan van aanpak worden opgesteld.

 

Met de vrouwen zijn daadwerkelijk afspraken gemaakt in een ondertekend plan van aanpak om deel te gaan nemen aan de Femina activiteiten. Ten eerste om aan de cursus en netwerkactiviteiten activiteiten van Femina te gaan volgen en later om vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk te zoeken en breder actief te worden in de samenleving.

 

Door Femina hebben vrouwen in de BMWE-gemeenten nu de stap gezet om actief te worden in hun woon- en leefomgeving en richting werk en opleiding. Daarnaast zijn er nu in de BMWE-gemeenten op allerlei plaatsen vrouwen actief. Zusters die andere vrouwen op weg helpen en verder helpen als dat nodig is.

Na de eerste twee groepen startten in 2018 twee nieuwe groepen. In 2019 zijn er in de BMWE-gemeenten direct 70 vrouwen door Femina geactiveerd en begeleid.

Samenwerking Femina en gemeentes

Vrouwen in Oldambt

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Kievitweg 3

9752 VM Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits