Femina heeft speciaal voor de doelgroep een Sociaal Spreekuur opgezet.

 

Doordat wij zelf de verschillende culturen binnenuit kennen, kunnen we tijdens de spreekuren de kern van problemen snel analyseren en vervolgens de juiste instantie erbij betrekken. Het is daardoor gelukt om de vrouwen zover te krijgen dat ze met de hulpverlener opener over hun probleem praten en openstaan voor de hulp. Niet openstaan voor de hulpverlener is een groot probleem binnen de doelgroep.

 

We kennen de taboes en schaamte in die cultuur, waardoor de vrouwen geen hulp zoeken bij de officiële hulpinstanties. De meeste vrouwen zijn het niet gewend om over hun problemen te praten, uit schaamte, maar ook omdat er veel taboeonderwerpen zijn in de cultuur. Over psychische problemen wordt helemaal nooit gesproken. Hierdoor ontwikkelen veel vrouwen psychosomatische klachten.

 

In de loop van de trainingen komt er meer openheid en vertrouwen en dat heeft meestal tot gevolg dat de vrouwen hun problemen en zorgen voorzichtig (want de eer van de familie en de man staan op het spel) beginnen te delen met de trainers. Vrouwen willen meestal over hun persoonlijke problemen niet in de groep spreken.

 

Femina kan met de gemeente afspreken in een individuele setting een Sociaal Spreekuur te verzorgen. Het Sociaal Spreekuur wordt één-op-één verzorgd door vrouwen uit de doelgroep, dit werkt drempelverlagend voor vrouwen met een hulpvraag. De vrouwen worden eerder bereikt en de hulpverlening sluit over het algemeen beter aan bij hun leefwereld.

We maken samen met de vrouw een analyse van de problemen binnen het gezin, waardoor de weg naar de juiste hulporganisaties korter wordt.

 

‘Achter de voordeur’

Het Sociaal Spreekuur legt daarbij soms problemen ‘achter de voordeur’ bloot die nu nog vaak onzichtbaar blijven voor de rest van de samenleving.

De functie van het Sociaal Spreekuur is daarmee niet alleen voor de vrouwen van belang. Het werkt preventief  voor het ontstaan van problemen of complexe hulpvragen en zorgt dat vrouwen en hun gezinnen toegankelijk worden voor zorgaanbieders.

 

Dit spreekuur komt niet in plaats van reguliere hulpverlening, maar is een aanvulling op bestaande hulpverlening. Waar nodig wordt uiteraard samengewerkt. Vrouwen kunnen op het spreekuur terecht met bijvoorbeeld vragen over: financiële zaken, gezondheid, huiselijk geweld, onderwijs, opvoeden, relatie, schulden.

 

Wil de vrouw deskundige hulp dan kan Femina bemiddelen. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld: politie of maatschappelijk werk. Vanuit reguliere hulpverlening kan ook worden doorverwezen naar dit specifieke Sociaal Spreekuur.

 

Onze partners (Gemeentes, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Sociale kaart) kunnen vrouwen met een hulpvraag  doorverwijzen naar Femina.

 

Informatie voor de doelgroep

Speciaal voor de doelgroep hebben wij een flyer gemaakt in vijf talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrina.

Femina heeft ook een flyer gemaakt voor de hulpverleners. De flyer helpt de hulpverleners bij welke problemen ze vrouwen naar Femina kunnen doorverwijzen. Heeft u het idee dat uw cliënte wel wat hulp kan gebruiken, dan kunt u uw cliënte de flyer vrijblijvend meegeven.

Sociaal spreekuur

Masjair uit Soedan vertelt over

het belang van het Sociaal Spreekuur.

Duur: 00:00:21

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits