De rol die de Feminazusters spelen bij het stimuleren van andere vluchtelingenvrouwen om mee te doen, te participeren, is heel effectief. Veel vrouwen doen door de ondersteuning van de Zusters nu vrijwilligerswerk of andere activiteiten buitenshuis.

Het Zusterprogramma voorziet in een behoefte en slaat een brug tussen de vrouwen en de reguliere hulpverlening en instanties. Zij zijn de ambassadeurs van de doelgroep.

Zij treden op als vertrouwenspersonen, zusters, van Femina en helpen vrouwen die moeite hebben om zelfstandig de juiste en noodzakelijke hulp te vinden en te onderhouden. De zusters helpen hen daarbij. Ze zijn een luisterend en geduldig oor, kennen de geëigende organisaties binnen de gemeente en kunnen ‘kleine’ hulpvragen zelf oplossen.

 

Zustersopleiding

Tijdens de trainingen Module 1 In Holland staat mijn huis en Module 2 In Holland zijn er altijd wel een paar vrouwen die hebben laten zien dat ze krachtig zijn en over vaardigheden beschikken om initiatieven te nemen.

Zij hebben aangegeven dat ze anderen willen helpen of dat ze vrijwilliger willen worden. Die vrouwen leiden we in een acht bijeenkomsten durend traject op voor het Zusterprogramma.

  • In de zusteropleiding leren ze gesprekken aan te gaan met de vrouwen. Ze leren over de structuur en opbouw van een dergelijk gesprek en te luisteren zonder oordeel.
  • Ze leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen en te analyseren wat de hulpvraag/het probleem is.
  • Tevens krijgen ze veel  informatie over welke organisatie en (gemeentelijke) instanties in een gemeente actief zijn en waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarbij valt te denken aan:
  • hulpverlening (Sociale Kaart: waar vind ik welke zorg?; Politie; Huisarts; Jeugdzorg; Veilig Thuis;  Slachtofferhulp)
  • Subsidies  (Huursubsidie; Zorgtoeslag; Kinderbijslag; Kwijtschelding belastingen; Stichting Leergeld (kinderen en sport, muziek, etc.)

 

Eindopdracht

Als eindopdracht van de opleiding tot zuster moeten de vrouwen zelfstandig een activiteit bedenken, organiseren en realiseren.

 

De ‘Zusters’ aan het woord

Eva Massoud is actief als ‘Zuster’ in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Eva vertelt: 'Al sinds ik in Nederland ben wil ik iets doen, mij nuttig maken, anderen helpen. Na de training In Holland staat mijn huis van Femina ben ik zuster geworden voor Femina. Na de zusteropleiding ondersteun ik nu andere vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina heeft mij ook gestimuleerd om een opleiding te gaan volgen. Ik begin binnenkort met de opleiding Social Work.

Zusterprogramma

Zusters actief in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Tighat vertelt waarom zij zuster is geworden

Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits