Stichting Femina zet zich in voor de participatie, integratie, emancipatie en het welzijn van vrouwen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond en maakt ze bewust van hun vrouwenrechten. Want zonder vrouwenrechten geen integratie.

 

Met haar activiteiten creëert Stichting Femina een infrastructuur voor de realisering van de door de gemeente gestelde doelen.

Femina stimuleert de vrouwen actief deel te nemen aan

de maatschappij en zorgt ervoor dat in een gemeente een situatie kan ontstaan van duurzame participatie, integratie en emancipatie van vrouwen met een vluchtelingen-achtergrond.

 

Meerwaarde Femina

De meerwaarde van Femina is dat het gehele aanbod, ontwikkeld vanuit het perspectief van de buitenlandse vrouwen, wordt uitgevoerd door voormalige vluchtelingen-vrouwen, die inmiddels geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Uit eigen ervaring weten wij wat het is om te vluchten en wat je nodig hebt om te kunnen integreren. Vanuit die ervaring en de kennis van de veelal patriarchale cultuur waaruit de vrouwen komen, geven we trainingen waarin een brug wordt geslagen naar de Nederlandse cultuur en samenleving. We weten precies wat de vrouwen bezighoudt, hoe ze denken en hoe ze proberen vast te houden aan het oude en waarom.

 

Mindset veranderen

Femina laat de vrouwen vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur en over de andere positie en rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving ten einde hen te helpen hun oude denkbeelden los te laten en nieuwe te omarmen.

Hier hebben niet alleen de vrouwen zelf voordeel van, maar ook hun partners en kinderen.

Zonder vrouwenrechten geen integratie
Waarom Femina
De vrouw: de spil in het gezin
Achter de voordeur
Huiselijk geweld
Femina en de NWI 2020
Ons aanbod
Trainingen
Zusterprogramma
Sociaal spreekuur
Maatschappelijke organisaties
Samenwerking Femina en gemeentes
Voorlichting mannen

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits