Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een van de onderwerpen waar niet over gesproken wordt. Vrouwen uit patriarchale culturen hebben onderdrukking en huiselijk geweld als hun lot aanvaard, omdat ze in hun land van herkomst groot risico liepen als ze zich zouden verzetten, met soms zeer ernstige gevolgen.

 

Het KIS signaleert in haar rapport:

Vrouwen die niet participeren en integreren lopen het risico om in isolement te verkeren. Indien er een partner is, is deze afhankelijkheid een gevaar voor de onderlinge machtsverhoudingen. We weten, helaas, dat deze zogenaamde ‘verborgen vrouwen’ ook een vergroot risico hebben om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.

 

Femina zet zich praktisch (begeleiden naar hulpinstanties, ondersteunen en adviseren) in voor de vrouwen en richt zich op het voorkomen en bestrijden van relationeel- en eergerelateerd geweld en achterlating. Met name in de huiselijke sfeer, maar ook binnen familieverbanden. Relationeel- en eergerelateerd geweld doet zich voor in de vorm van fysiek, psychisch en seksueel geweld.

 

Sociaal Spreekuur

Ons aanbod
Waarom Femina
Brugfunctie
Visie en missie
Huiselijk geweld

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies

Kievitweg 3

9752 VM Haren