Waarom

Door onze intensieve contacten met vluchtelingenvrouwen middels de trainingen, het Zusterprogramma en het Sociaal Spreekuur is duidelijk dat zich bij de vrouwen individueel veel schrijnende situaties voordoen. Femina wil die vrouwen heel graag hulp bieden.

Voor deze vrouwen willen we onderstaande projecten opstarten, maar het ontbreekt ons aan financiële middelen.

 

Wij zoeken fondsen/donaties voor het realiseren van de volgende projecten:

 

1 Vrouwenbesnijdenis

Te bereiken op onze site onder: Vrouwenbesnijdenis.

Je komt naar Nederland. Tijdens de behandeling van een gynaecologische klacht of tijdens een bevalling kom je er pas achter dat je seksueel handicapt bent geraakt. Je begint na te denken en raakt depressief. Dit project is bedoeld voor vrouwen die met dit trauma rondlopen.

 

2 Opvoeding

Hoe ga ik met mijn kind om? Wat is de beste manier om mijn dochters te leren omgaan met en te beschermen tegen de vrije samenleving? ‘Mijn zoon en dochter zijn te brutaal aan het worden’, hoe ga ik hiermee om? Dit project is bedoeld voor moeders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen in het nieuwe land. De kinderen moeten voor de Nederlandse samenleving worden opgevoed, maar hoe?

 

3 Ontmoetingsplek

Vrouwen uit de doelgroep kunnen hier van gedachten wisselen en gebruik maken van de ervaringen van Nederlandse moeders. Dit project is bedoeld om Nederlandse- en vluchtelingenvrouwen bij elkaar te brengen.

 

4 Huiselijk geweld

Een zeer gevoelig onderwerp: het komt heel vaak voor, maar er wordt uit schaamte niet over gesproken. Dit project is bedoeld om dit onderwerp bespreekbaar te maken en vrouwen te informeren over de negatieve effecten die huiselijk geweld op hun kinderen hebben.

 

5 Empoweren

Zelf beslissingen nemen over je eigen leven, zelf keuzes maken, weer de draad oppakken, maar je hebt daarbij wel hulp nodig. Dit project is bedoeld om vrouwen uit de doelgroep weer in hun kracht te zetten. Helpen bij het voor zichzelf opkomen en participeren.

 

6 Time-outhuis

Tijdelijke opvang om tot rust te komen, zonder paniek en angst stappen te nemen, om angst en verdriet te verwerken en de juiste hulp te krijgen. Dit project is bedoeld om vrouwen uit de doelgroep een tijdelijke veilige plek te geven om tot rust te komen.

 

7 Juridische bijstand

Vrouwen die willen scheiden of te maken hebben met mishandeling hebben hulp nodig van een advocaat, maar hebben zelf geen geld om dit te betalen. Dit project is bedoeld om vrouwen financieel te ondersteunen om een advocaat te kunnen inschakelen voor juridische bijstand.

Projecten

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits