Successen bij Sociaal Spreekuren

Doordat wij zelf de verschillende culturen van binnenuit kennen, kunnen we tijdens de spreekuren de kern van problemen snel analyseren en vervolgens de juiste instantie erbij betrekken. Het is daardoor gelukt om de vrouwen zover te krijgen dat ze met de hulpverlener opener over hun probleem praten en openstaan voor de hulp. Niet openstaan voor de hulpverlener is een groot probleem binnen de doelgroep.

 

Doordat de vrouwen opener zijn, worden problemen vroegtijdig ontdekt en kunnen daardoor gemakkelijker opgelost worden. Femina maakt vrouwen alerter in geval van huiselijk geweld, leert ze hoe ze er mee om kunnen gaan en wat de gevolgen van huiselijk geweld zijn en in het bijzonder wat de negatieve effecten zijn voor de kinderen.

 

Een vrouw die jarenlang antidepressiva slikte, stopte met de medicijnen nadat ze bij Femina de cursus had gevolgd. Haar man is naar Femina gekomen om Femina daarvoor te bedanken.

Door Sociaal Spreekuren
Door Sociaal Spreekuren
Via trainingen en Zusterprogramma
In gemeentes
Dankzij onze activiteiten
Bij maatschappelijke organisaties

Kievitweg 3

9752 VM Haren

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Cookies

Privacyverklaring

Credits