Visie en missie

Visie

Femina zet zich in voor de rechten, integratie, participatie, emancipatie en het welzijn van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Veel van deze vrouwen komen uit een patriarchale cultuur, waarin vrouwen weinig of geen rechten hebben.

Helaas kunnen veel vrouwen die als vluchteling of migrant hier zijn gekomen geen gebruik maken van dit recht.

In Nederland worden veel van deze vrouwen ook hier onderdrukt en wordt de patriarchale cultuur binnen het gezin voortgezet.

 

Femina is van mening dat we van begin af aan, bij de eerste opvang in de aanmeldcentra en vervolgens in zowel AZC’s en op gemeentelijk niveau, vluchtelingen duidelijk moeten uitleggen wat hun kansen, rechten, maar ook hun plichten zijn in Nederland.

 

Vrouwen moeten weten dat ze in Nederland een andere positie hebben en dat ze gelijkwaardig worden behandeld. Ze zijn zich veelal niet bewust van hun rechten en hun positie. Ze hebben hun lot aanvaard, omdat ze in hun land van herkomst groot risico liepen als ze zich zouden verzetten. Cultureel wordt dat niet aanvaard.

Door hen vanuit hun eigen perspectief de juiste en betrouwbare informatie te geven over hun rechten en plichten, gaan ze zich krachtiger voelen om eigen keuzes te maken en stappen te ondernemen om zich te ontwikkelen.

De vrouw is de spil van het gezin, alle veranderingen binnen het gezin beginnen bij de vrouw. Maar hoe kan een vrouw die zelf niet geïntegreerd is, de Nederlandse taal niet kent en niet deelneemt aan de samenleving haar kinderen opvoeden om succesvol deel te nemen aan de Nederlandse samenleving? Bovendien zal een vrouw die niet participeert en integreert geïsoleerd raken en vereenzamen.

 

Maar bovenal: in Nederland hebben vrouwen dezelfde rechten en plichten als mannen en nemen actief deel aan de samenleving.

 

Missie

Femina zet zich in voor gelijke rechten, integratie en participatie van vluchtelingen- en migranten vrouwen.

Ons aanbod
Waarom Femina
Brugfunctie
Visie en missie
Huiselijk geweld

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies

Kievitweg 3

9752 VM Haren