Stichting Femina richt zich in eerste instantie op vrouwen. Waarom?

De vrouw heeft een voorbeeldfunctie binnen het gezin, iedere verandering begint bij haar. Als de vrouw niet participeert en integreert heeft dat invloed op het hele gezin.

 

Stichting Femina

 

'Een lage participatie van vrouwen betekent ook economische afhankelijkheid, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en het ontbreken van een sociaal netwerk. Deze vrouwen lopen daarmee het risico om in isolement te verkeren. Indien er een partner is, is deze afhankelijkheid een gevaar voor de onderlinge machtsverhoudingen. We weten, helaas, dat deze zogenaamde "verborgen vrouwen" ook een vergroot risico hebben om slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld.'

 

En verder

'Informeren = empoweren. Het informeren van vrouwen over rechten, plichten en participatie(kansen) in de Nederlandse samenleving is een startpunt van een bewustwordingsproces.'

 

Tot slot

'Win advies in bij zelforganisaties, zij hebben ervaring met het ondersteunen van vrouwen en kennen de cultuur.’

"Dat kost soms tijd en dus geld," beaamt onderzoeker Bouma. "Maar het betaalt zich later uit." … 'Belemmeringen kunnen door aandacht en tijd weggehaald worden. Deze vrouwen raken anders uit beeld, om vervolgens later weer op te duiken in bijvoorbeeld de vrouwenopvang, schuldhulpverlening of de geestelijke gezondheidszorg. Dat kost uiteindelijk ook heel veel geld.’

 

Maar dat niet alleen: hoe kan een vrouw die zelf niet geïntegreerd is, de Nederlandse taal niet goed kent en niet deelneemt aan de samenleving haar kinderen opvoeden en voorbereiden op een volwassen leven in de Nederlandse samenleving? Hun kansen in de Nederlandse samenleving zullen beperkt zijn en de familie zal veelal afhankelijk blijven van sociale voorzieningen.

De problematiek van schooluitval, criminaliteit en soms zelfs radicalisering bij jongens met een migratie-achtergrond heeft vaak als oorzaak dat de moeder niet geïntegreerd is. Ze heeft geen idee wat haar kinderen zoal doen en in welk milieu zij verkeren.

Waarom Femina

De vrouw is de spil in het gezin

Ons aanbod
Waarom Femina
Brugfunctie
Visie en missie
Huiselijk geweld

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies

Kievitweg 3

9752 VM Haren