Stichting Femina zet zich middels trainingen en voorlichting in voor de participatie, integratie, emancipatie en het welzijn van vrouwen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond en maakt ze bewust van hun vrouwenrechten. Want zonder vrouwenrechten geen integratie.

 

Meerwaarde Femina

De meerwaarde van Femina is dat het gehele aanbod wordt uitgevoerd door voormalig vluchtelingenvrouwen, die inmiddels geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Uit eigen ervaring weten wij wat het is om te vluchten en wat je nodig hebt om te kunnen integreren. Vanuit die ervaring en de kennis van de veelal patriarchale cultuur waaruit de vrouwen komen, geven we trainingen waarin een brug wordt geslagen naar de Nederlandse cultuur en samenleving. We weten precies wat de vrouwen bezighoudt, hoe ze denken en hoe ze proberen vast te houden aan het oude en waarom.  Hierdoor sluiten onze activiteiten goed aan bij de belevingswereld van de deelnemers.

 

Mindset veranderen

We laten de vrouwen in een veilige setting vanuit het perspectief van hun eigen cultuur nadenken over de andere cultuur, over de andere positie en rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving en over hun rechten en plichten, ten einde hen te helpen hun oude denkbeelden los te laten en nieuwe te omarmen, krachtiger te worden, zelf keuzes durven te maken en stappen durven te ondernemen om zich te ontwikkelen.

 

We hebben het over de voordelen van het je aanpassen aan een nieuw land, aan een andere cultuur, en over je kansen en het je thuis voelen in je nieuwe land.  En over de Grondwet, die voor iedereen geldt. Je kunt daar rechten aan ontlenen, maar er zijn ook plichten. Dat levert soms pittige discussies op, maar die gaan we niet uit de weg!

 

Hier hebben niet alleen de vrouwen voordeel van, ook hun partners en kinderen.

Integratie is oude denkbeelden durven loslaten en nieuwe omarmen
Ons aanbod
Waarom Femina
Brugfunctie
Visie en missie
Huiselijk geweld

Hoendiep 1

9718 TA Groningen

T 050 36 47 408

E info@stichtingfemina.nl

Privacyverklaring

Credits

Cookies